Payment Name : D I I T EDUCATIONAL INSTITUTE

(MIDC) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळात 802 जागांसाठी भरती


(MIDC) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळात 802 जागांसाठी भरती

MIDC Recruitment 2023

Maharashtra Industrial Development Corporation. MIDC Recruitment 2023 (MIDC Bharti 2023, Maharashtra Audyogik Mahamandal Bharti) for 802 Executive Engineer (Civil), Deputy Engineer (Civil), Deputy Engineer (Electrical/Mechanical), Associate Designer, Deputy Designer, Deputy Chief Accounts Officer, Divisional Fire Officer, Assistant Engineer (Civil), Assistant Engineer (Electrical/Mechanical), Assistant Designer, Assistant Architect, Accounts Officer, Area Manager, Junior Engineer (Architectural), Junior Engineer (Electrical / Mechanical), Stenographer (Higher Grade), Stenographer (Lower Grade), Stenographer, Assistant, Clerk Typist, Senior Accountant, Technical Assistant (Grade -2), Electrician (Grade-2), Pump Operator (Grade-2), Anurekhak, Assistant Draftsman,Surveyor , Filtration Inspector, Land Surveyor, Assistant Fire Officer, Junior Communications Officer, Driver, Electrical (Grade-2) (Automobile) & Fire Extinguisher and  Posts. www.diitnmk.in/midc-recruitment

जाहिरात क्र.: 01/2023

Total: 802 जागा

पदाचे नाव & तपशील: 

पद क्र. पदाचे नाव पद संख्या
1 कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) 03
2 उप अभियंता (स्थापत्य) 13
3 उप अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी) 03
4 सहयोगी रचनाकार 02
5 उप रचनाकार 02
6 उप मुख्य लेखा अधिकारी 02
7 सहाय्यक अभियंता (स्थापत्य) 107
8 सहाय्यक अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी) 21
9 सहाय्यक रचनाकार 07
10 सहाय्यक वास्तुशास्त्रज्ञ 02
11 लेखा अधिकारी 03
12 क्षेत्र व्यवस्थापक 08
13 कनिष्ठ अभियंता  (स्थापत्य) 17
14 कनिष्ठ अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी) 02
15 लघुलेखक (उच्च श्रेणी) 14
16 लघुलेखक (निम्न श्रेणी) 20
17 लघुटंकलेखक 07
18 सहाय्यक 03
19 लिपिक टंकलेखक 66
20 वरिष्ठ लेखापाल 06
21 तांत्रिक सहाय्यक (श्रेणी-2) 32
22 वीजतंत्री (श्रेणी-2) 18
23 पंपचालक (श्रेणी-2) 103
24 जोडारी (श्रेणी-2) 34
25 सहाय्यक आरेखक 09
26 अनुरेखक 49
27 गाळणी निरीक्षक 02
28 भूमापक 26
29 विभागीय अग्निशमन अधिकारी 01
30 सहाय्यक अग्निशमन अधिकारी 08
31 कनिष्ठ संचार अधिकारी 02
32 वीजतंत्री (श्रेणी-2) (ऑटोमोबाईल) 01
33 चालक तंत्र चालक 22
34 अग्निशमन विमोचक 187
Total 802

शैक्षणिक पात्रता:

 1. पद क्र.1: (i) स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी   (ii) 03/07 वर्षे अनुभव
 2. पद क्र.2: (i) स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी   (ii) 03 वर्षे अनुभव
 3. पद क्र.3: (i) विद्युत/यांत्रिकी अभियांत्रिकी पदवी    (ii) 03 वर्षे अनुभव
 4. पद क्र.4: (i) स्थापत्य अभियांत्रिकी/वास्तुशास्त्रज्ञ पदवी   (ii) नगररचना विषयातील पदव्युत्तर पदवी ME (टाउन प्लानिंग) किंवा  इंडस्ट्रियल टाउन प्लानिंग मधील पदवी / डिप्लोमा
 5. पद क्र.5: (i) स्थापत्य अभियांत्रिकी/वास्तुशास्त्रज्ञ पदवी   (ii) 03 वर्षे अनुभव
 6. पद क्र.6: (i) कोणत्याही शाखेतील पदवी    (ii) MBA (फायनान्स)
 7. पद क्र.7: स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी
 8. पद क्र.8: विद्युत/यांत्रिकी अभियांत्रिकी पदवी
 9. पद क्र.9: स्थापत्य अभियांत्रिकी/वास्तुशास्त्र/नगररचना पदवी
 10. पद क्र.10: वास्तुशास्त्र पदवी
 11. पद क्र.11: B.Com
 12. पद क्र.12: कोणत्याही शाखेतील पदवी
 13. पद क्र.13: स्थापत्य अभियांत्रिकी डिप्लोमा
 14. पद क्र.14: विद्युत/यांत्रिकी अभियांत्रिकी डिप्लोमा
 15. पद क्र.15: (i) कोणत्याही शाखेतील पदवी  (ii) मराठी लघुलेखन 100 श.प्र.मि. तसेच इंग्रजी व मराठी लघुटंकलेखन 40 श.प्र.मि. किंवा इंग्रजी लघुलेखन 120 श.प्र.मि. तसेच इंग्रजी व मराठी लघुटंकलेखन 40 श.प्र.मि.
 16. पद क्र.16: (i) कोणत्याही शाखेतील पदवी  (ii) मराठी लघुलेखन 80 श.प्र.मि. तसेच इंग्रजी व मराठी लघुटंकलेखन 40 श.प्र.मि. किंवा इंग्रजी लघुलेखन 100 श.प्र.मि. तसेच इंग्रजी व मराठी लघुटंकलेखन 40 श.प्र.मि.
 17. पद क्र.17: (i) कोणत्याही शाखेतील पदवी  (ii) मराठी लघुलेखन 60 श.प्र.मि. तसेच इंग्रजी व मराठी लघुटंकलेखन 40 श.प्र.मि. किंवा इंग्रजी लघुलेखन 80 श.प्र.मि. तसेच इंग्रजी व मराठी लघुटंकलेखन 40 श.प्र.मि.
 18. पद क्र.18: कोणत्याही शाखेतील पदवी
 19. पद क्र.19: (i) कोणत्याही शाखेतील पदवी  (ii) मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि. व इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि.  (iii) MS-CIT
 20. पद क्र.20: B.Com
 21. पद क्र.21: औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेची आरेखक स्थापत्य/यांत्रिकी/विद्युत या विषयातील अभ्यासक्रम परीक्षा उत्तीर्ण किंवा स्थापत्य अभियांत्रिकी बांधकाम निरीक्षक अभ्यासक्रम परीक्षा उत्तीर्ण
 22. पद क्र.22: (i) ITI (विद्युत)    (ii) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनुज्ञापक मंडळाचे क्षमता प्रमाणपत्र
 23. पद क्र.23: (i) 10वी उत्तीर्ण     (ii) ITI (तारयंत्री)
 24. पद क्र.24: (i) 10वी उत्तीर्ण     (ii) ITI (जोडारी)
 25. पद क्र.25: (i) 12वी (विज्ञान) उत्तीर्ण+स्थापत्य अभियांत्रिकी डिप्लोमा किंवा ITI (आरेखन)   (ii) Auto-CAD
 26. पद क्र.26: औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील स्थापत्य/यांत्रिकी/विद्युत विषयातील आरेखनाचा अभ्यासक्रम पूर्ण.
 27. पद क्र.27: B.Sc (केमिस्ट्री)
 28. पद क्र.28: औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा भूमापक अभ्यासक्रम उत्तीर्ण    (ii) Auto-CAD
 29. पद क्र.29: (i) कोणत्याही शाखेतील पदवी   (ii) B.E. (फायर) किंवा डिप्लोमा किंवा  B.E. (सिव्हिल/इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स/ मेकॅनिकल/ऑटोमोबाईल/केमिकल/कॉम्प्युटर)
 30. पद क्र.30: 50% गुणांसह B.Sc (फिजिक्स/केमिस्ट्री/IT) किंवा सिव्हिल/इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स/मेकॅनिकल/ऑटोमोबाईल/कॉम्प्युटर/केमिकल इंजिनिअरिंग पदवी/डिप्लोमा
 31. पद क्र.31: (i) B.E. (इलेक्ट्रॉनिक्स & टेलीकम्युनिकेशन/इलेक्ट्रॉनिक & रेडिओ कम्युनिकेशन/कॉम्प्युटर/रेडिओ/इन्स्ट्रुमेंटेशन) M.Sc (इन्स्ट्रुमेंटेशन)   (ii) प्रथम श्रेणी इलेक्ट्रॉनिक्स & रेडिओ इंजिनिअरिंग डिप्लोमा  (iii) 02 & 5 ते 7 वर्षे अनुभव
 32. पद क्र.32: (i) 10वी उत्तीर्ण  (ii)  ITI (इलेक्ट्रिशियन)
 33. पद क्र.33: (i) 10वी उत्तीर्ण  (ii) अवजड वाहन चालक परवाना   (iii) 03 वर्षे अनुभव
 34. पद क्र.34: (i) 10वी उत्तीर्ण  (ii) अग्निशमन कोर्स    (iii) MS-CIT

वयाची अट: —

Fee: खुला प्रवर्ग: ₹1000/-   [मागासवर्गीय:₹900/- ]

नोकरी ठिकाण: महाराष्ट्र

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 25 सप्टेंबर 2023

अधिकृत वेबसाईट: पाहा

Online अर्ज: Apply Online  [Starting: 02 सप्टेंबर 2023]

नवीन उपडेट माहितीसाठी...

शासकीय -निम शासकीय भरती संदर्भातील माहितीसाठी आजच subscribe करा.

Join 865 other subscribers

बेस्ट परफॉर्मन्स सेंटर ….

नवीन सत्रासाठी प्रवेश सुरु…

Abacus Level Admission Open

संकेतस्थळ पाहणारे..

5887062
Visit Today : 85
This Month : 2850
Who's Online : 1
Your IP Address: 3.238.174.191
error: Content is protected !!

Discover more from डी.आय.आय.टी.नौकरी मदत केंद्र

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading