संगणक कोर्स

Assistance at computer class. - West Islip Public Library

Online Computer Course Admission

Computer Online Admission

Computer Courses

     1) GCC-TBC - 30,40 WPM
(Government Certificate In Computer Typing Basic Course )

2) CCC ( Course on Computer Concept)  

Assistance at computer class. - West Islip Public Library

Online Computer Course Admission

Computer Online Admission

Computer Courses

  2) CCC ( Course on Computer Concept) 

 3) Tally Erp-9

संगणक कोर्स (Computer Admission )चौकशी

सर्व वाचकांना , विद्यार्थी , पालकांना विनंती की आम्ही  फक्त आपल्या मार्गदर्शनासाठी विविध कोर्सेसची नावे सांगत आहोत. आपल्याला प्रवेश घ्यायचा असेल तर संबंधित सेंटरची चौकशी करून, मान्यता पाहूनच ज्या त्या जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांनी संगणक प्रशिक्षण घेण्यासाठी प्रवेश घ्यावा.
आदेशानुसार.....

आपल्या मित्रांना शेअर करायला विसरू नका !!!

धन्यवाद , आभारी आहे.
कोरोना या महामारी आजाराच्या पार्श्वभूमीवर आमची D.i.i.T. शाखा आपल्या सोबत होती, आजही आपल्या सेवेसाठी आपल्या सोबत आहे.तरी आपण आपल्या विविध योजनांच्या माहितीसाठी आमच्या शाखेशी कनेक्ट रहा.
साथ तुमची, सेवा आमची
घरी रहा,सुरक्षित रहा – कोरोना हरेल, देश जिंकेल

आपला विश्वासू
D.i.i.T Educational Institute(MH)
संचालक :- श्री.तानाजी दत्तात्रय घोडके (सर)

            8308118788/9766628706

Website    :- https://diitnmk.in/
FaceBook : https://www.facebook.com/diitparandafc
Twitter      : https://twitter.com/diitparanda

Instagran  :- https:://instagram.com/diit_paranda_official/