संगणक कोर्स

Assistance at computer class. - West Islip Public Library

Online Computer Course Admission

Computer Online Admission

Computer Courses

     1) GCC-TBC - 30,40 WPM
(Government Certificate In Computer Typing Basic Course )

2) CCC ( Course on Computer Concept)  

Assistance at computer class. - West Islip Public Library

Online Computer Course Admission

Computer Online Admission

Computer Courses

  2) CCC ( Course on Computer Concept) 

 3) Tally Erp-9

संगणक कोर्स (Computer Admission )चौकशी

सर्व वाचकांना , विद्यार्थी , पालकांना विनंती की आम्ही  फक्त आपल्या मार्गदर्शनासाठी विविध कोर्सेसची नावे सांगत आहोत. आपल्याला प्रवेश घ्यायचा असेल तर संबंधित सेंटरची चौकशी करून, मान्यता पाहूनच ज्या त्या जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांनी संगणक प्रशिक्षण घेण्यासाठी प्रवेश घ्यावा.
आदेशानुसार.....