परीक्षा

विविध स्पर्धा परीक्षा झालेले नमुना पेपर्स आपल्या मोबाईल वरती सुरु होतील हव्या असलेल्या बटनावर क्लिक करा .

तसेच काही पेपर आपल्याल्या पैसे भरून उपलब्ध होतील .याची नोद घ्यावी.

Gramsevak Online 

ग्रामसेवक सराव पेपर

SSC BOARD QUESTION PAPER

प्रश्नपत्रिका संच (कृती आराखडा नुसार )

येथे क्लिक करा

Talathi Test
तलाठी सराव पेपर

Railway Bharti
रेल्वे भरती सराव 

Police Bharti Test
पोलीस भरती सराव 

Krushi Sevak Test
कृषी सेवक परीक्षा

मागील प्रश्नपत्रिका PDF स्वरुपात आहेत

Maharashtra Talathi Recruitment Previous Year Question Paper and Answer or Solution. Papers are given for downloading. Candidates can download the PDF Question Papers with Solved Answer key from link given below. All Questions Papers are given for Practice and Connivance of Candidates. Online Questions Papers can be Download Now |  Sample Papers  | Model Papers | Download Free |Mock Test Paper. The Students must follow the question papers and the patterns to get a confidence of obtaining good marks in the upcoming examination .  

 

मत्स्यव्यवसाय विभाग- सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी परीक्षा प्रश्नपत्रिका (Mock Test)
मृद व जलसंधारण विभाग परीक्षा प्रश्नपत्रिका (Mock Test)
सार्वजनिक बांधकाम विभाग- कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) परीक्षा प्रश्नपत्रिका (Mock Test)
महाराष्ट्र वित्त विभाग- कनिष्ठ लेखापाल/ कनिष्ठ लेखा परीक्षक परीक्षा प्रश्नपत्रिका (Mock Test)
महाराष्ट्र वित्त विभाग- लेखा लिपिक/ लेखा परीक्षा लिपिक परीक्षा प्रश्नपत्रिका (Mock Test)
कृषी सेवक परीक्षा प्रश्नपत्रिका (Mock Test)
महाराष्ट्र वन विभाग-वनरक्षक परीक्षा प्रश्नपत्रिका (Mock Test)
(BSNL) भारत संचार निगम लिमिटेड परीक्षा प्रश्नपत्रिका
(CTET) शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रश्नपत्रिका
 IBPS परीक्षा प्रश्नपत्रिका
(MPSC) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग प्रश्नपत्रिका
महाराष्ट्र पोलीस भरती परीक्षा प्रश्नपत्रिका  
(RBI) भारतीय रिझर्व्ह बँक परीक्षा प्रश्नपत्रिका
SSC MTS प्रश्नपत्रिका
(UPSC) केंद्रीय लोकसेवा आयोग प्रश्नपत्रिका
तलाठी परीक्षा प्रश्नपत्रिका

Note: More Question Papers Coming Soon…. 

आपल्या मित्रांना शेअर करायला विसरू नका !!!

👏🏻👏🏻धन्यवाद , आभारी आहे.
कोरोना या महामारी आजाराच्या पार्श्वभूमीवर आमची D.i.i.T. शाखा आपल्या सोबत होती,
व आजही आपल्या सेवेसाठी आपल्या सोबत आहे.
तरी आपण आपल्या विविध योजनांच्या माहितीसाठी आमच्या शाखेशी कनेक्ट रहा.
🙏🏻 साथ तुमची, सेवा आमची 🙏🏻
घरी रहा,सुरक्षित रहा
कोरोना हरेल, देश जिंकेल
https://www.diitnmk.in/
Education+Classess+Training=D.i.i.T
आपलाच :- श्री.तानाजी दत्तात्रय घोडके (सर) 8308118788/9766628706
“https://wa.me/918308118788”