सभासद फीस

आमच्या अनेक ग्राहक व सभासद यांना कळविण्यात येते कि , आपल्या सेंटर ची नवीन नोदणी / नुतनीकरण त्वरित करून घ्यावे. 
सभासद फीस भरण्यासाठी खालील दुवे वापरून पैसे भरू शकता . काही अडचण आल्यास 91-8308118788 या नंबर  वर फोन करावा .भरलेली पावती support@diitnmk.in या ई-मेल किवा whatsapp वर पाठवावी.

STATE BANK INDIA

BRANCH -PARANDA

A/C :- 33329995884

IFSC CODE : SBIN0020047

D.I.I.T COMPUTERS & TYPING INSTITUTE

PARANDA TQ PARANDA DIST OSMANABAD

ICICI Bank Ltd.

BRANCH -PARANDA

A/C :- 282001502525

IFSC CODE : ICIC0002820

D.I.I.T COMPUTERS & TYPING INSTITUTE

PARANDA TQ PARANDA DIST OSMANABAD